Simply
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Regulamin gildii

Go down

Regulamin gildii Empty Regulamin gildii

Post by Tekea Thu Jan 13, 2011 2:59 pm

ZASADY. Wszyscy członkowie gildii są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:
 • ATMOSFERA. Gildia Simply została stworzona, aby spędzać czas w miłej atmosferze. Każdy jest więc zobowiązany do dbania o komfortowy nastrój panujący w gildii. Nie wolno czynić nic, co mogłoby uprzykrzać grę innym, należy być sympatycznym, wyrozumiałym i udzielać pomocy potrzebującym. Konflikty należy zawsze rozstrzygać w cywilizowany sposób, poprzez merytoryczną dyskusję.
 • WIZERUNEK. Każdy zobowiązany jest do dbania o własny oraz gildiowy wizerunek. Wiąże się to zachowywaniem kultury osobistej, uczciwością oraz szacunkiem. Bezwzględnie zabrania się używania wulgarnego języka, obrażania innych graczy oraz wszelkich nieetycznych zachowań, takich jak: scam'owanie, KS'owanie, hack'owanie. Należy dotrzymywać składanych obietnic i wywiązywać się z umów. Trzeba dbać o to, by wszyscy postrzegali nas, jako profesjonalnych i godnych zaufania.
 • DZIAŁANIE. Członkowie gildii zobowiązani są do okazywania sobie aktywnej pomocy w trakcie gry. W miarę możliwości i chęci należy angażować się w życie gildii. Czasem warto poświęcić się dla innych członków gildii i brać udział w działaniach, które nie do końca nam odpowiadają. Należy więc w tym względzie szanować czas i pracę innych. Każdy ma również obowiązek wykonywać rozporządzenia zarządu.

PROCEDURY. Wszyscy członkowie zarządu są zobowiązani do postępowania według następujących procedur:
 • ADMINISTRACJA. W skład zarządu gildii wchodzi 7 osób, w tym jej lider - Master, oraz 6 zastępców - Jr.Master. Wszyscy członkowie zarządu są sobie równi, jedynie w sprawach spornych głos lidera jest rozstrzygający.
 • RADA. W Skład rady wchodzą 2 osoby z rangą Pro Member. Rada jest organem pomocniczym w kierowaniu gildii a nie decydującym. Do obowiązków rady należy dodawanie naszych ALT'ów, edytowanie listy członków oraz pomaganie w kontaktowaniu się z nowymi kandydatami do gildii.
 • DECYZJE. Decyzje kluczowe dla funkcjonowania gildii, w tym rozporządzenia, podejmowane są poprzez głosowanie poprzedzone merytoryczną dyskusją. Aby decyzja została podjęta wymagana jest większość głosów.
 • CZŁONKOSTWO. Pełnoprawny członek gildii to osoba, która swoją główną postacią należy do gildii Simply i ma w niej status Member/ProMember/JrMaster/Master. Osoby, których główna postać należy do gildii SimplyJr lub tymczasowo do Simply, ale z rangą JrMember, nie jest traktowana jako pełnoprawny członek gildii - dotyczy jej niniejszy regulamin z wszystkimi prawami i obowiązkami, za wyjątkiem tych skierowanych wyraźnie do pełnoprawnych członków.
 • REKRUTACJA. Nowych członków przyjmujemy, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją formularza, gdy nie znajdują się na liście wyrzuconych z Simply za poważne łamanie regulaminu oraz gdy nikt z gildiowiczów nie zgłosi veta dla kandydata w czasie trwania I etapu rekrutacyjnego (trwającego 7 dni). Cała gildia bierze tym samym odpowiedzialność za przyjęcie nowego kandydata. Kandydat zostaje wcielony na okres próbny (1 miesiąc) do gildii SimplyJr lub w wyjątkowych wypadkach do gildii Simply, poprzez aklamację wszystkich aktywnych w danym momencie pełnoprawnych członków Simply. Nowemu członkowi na okres tymczasowy zostaje nadana ranga JrMember. W tym okresie, każdy pełnoprawny członek gildii może złożyć skargę na kandydata i zostanie on natychmiastowo usunięty lub może złożyć wniosek o wydłużenie okresu próby (taki wniosek musi być poparty przez zarząd). Okres próby może zostać wydłużony również z powodu niewystarczającej aktywności gracza w okresie bazowym. Po okresie próbnym zostaje on pełnoprawnym członkiem gildii, jego główna postać zostaje przeniesiona do Simply oraz nadany mu zostaje status Member.
 • UCHYBIENIA. Kiedy którykolwiek ze członków gildii złamie regulamin w sposób świadomy oraz jednoznaczny, zostaje on natychmiastowo usunięty z gildii przez któregokolwiek członka zarządu. Jeżeli uchybienie od regulaminu nie jest świadome lub jednoznaczne, członkowi przysługuje prawo do otrzymania jednego ostrzeżenia. Każdy pełnoprawny członek gildii może wnioskować o usunięcie osoby łamiącej niniejszy regulamin przedstawiając sprawę któremukolwiek z członków zarządu. Każde zastrzeżenia zawsze muszą być poparte solidnymi dowodami; sprawy niejasne powinny być rozpatrywane na forum całego zarządu lub w uzasadnionych wypadkach na forum wszystkich pełnoprawnych członków gildii.

ROZPORZĄDZENIA. Wszyscy członkowie gildii są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania następujących rozporządzeń:
 • SKŁAD. W skład zarządu wchodzą: Tekea (Master), Dymek (Jr.Master), FlameEye (Jr.Master), KiciaF3 (Jr.Master), MííMa (Jr.Master), MiaXi (Jr.Master) i OldTheory (Jr.Master). W skład rady wchodzą: SilentAce (Pro Member) i iFuriat (Pro Member)
 • STRUKTURA. Poprzez gildie Simply rozumie się wszystkich członków unii Simplicity, w skład której wchodzą następujące gildie: Simply, SimplyAlt i SimplyJr. Każdy pełnoprawny członek ma obowiązek posiadania postaci głównej w gildii Simply; jeżeli ma więcej aktywnych postaci głównych w uzasadnionych wypadkach mogą one również wchodzić w skład gildii Simply. Każdy pełnoprawny członek ma prawo posiadania dowolnej, rozsądnej liczby aktywnych postaci pobocznych w gildii SimplyAlt. Każdy kandydat na członka posiada prawo do posiadania jednej, głównej postaci w gildii SimplyJr.
 • REJESTRACJA. Każdy członek gildii jest zobowiązany do zarejestrowania się na gildiowym forum (na nick głównej postaci).
 • AKTYWNOŚĆ. Każdy członek gildii jest zobowiązany do zgłaszania dłuższej przerwy od gry na forum. Poprzez dłuższą przerwę rozumie się kwartał lub więcej całkowitego braku logowania się do gry. Osoby nieaktywne nie biorą czynnego udziału w życiu gildii.
 • REGULAMIN. Wstępując do gildii automatycznie akceptujesz niniejszy regulamin. Zapoznanie się z nim jest obowiązkowe, a jego nieznajomość nie usprawiedliwia łamania go.


Edited by Tekea:
ROZPORZĄDZENIA/REJESTRACJA - Został usunięty zapis o obowiązkowym wpisie na listę członków.
ROZPORZĄDZENIA/AKTYWNOŚĆ - Okres nieaktywności, której nie trzeba zgłaszać zostaje wydłużony do kwartału.
PROCEDURY/CZŁONKOSTWO - Niniejszy podpunkt precyzuje od teraz status członkostwa w gildii.
PROCEDURY/REKRUTACJA - Zostaje uściślony zapis o procesie rekrutacyjnym gildii.
PROCEDURY/UCHYBIENIA - Zastaje zniesiony zapis o obowiązku konsultacji całego zarządu podczas usuwania z gildii osoby łamiącej regulamin.
ROZPORZĄDZENIA/STRUKTURA - Zostaje uściślona struktura unii, do której należy gildia Simply.
ROZPORZĄDZENIA/PODPIS - Podpunkt ten, mówiący o obowiązkowym podpisywaniu niniejszego regulaminu, zostaje usunięty.
ROZPORZĄDZENIA/REGULAMIN - Zostaje dodany zapis o automatycznej akceptacji niniejszego regulaminu po wstąpieniu do gildii.
PROCEDURY/DZIAŁANIA - Do niniejszego podpunktu zostaje dodane uściślenie w stosunku do rozporządzeń.
ROZPORZĄDZENIA/SKŁAD - Zmienił się lider gildii z Tekei na Dymka.

Edited by KiciaF3
PROCEDURY/REKRUTACJA - Zmieniły się zasady rekrutacji.
ROZPORZĄDZENIA/SKŁAD - Do zarządu doszłi MiaXi i OldTheory, a odeszła maja6magicPL, zmienił się lider gildii z Dymka na Tekeę , powołanie Rady - organu pomocniczego w funkcjonowaniu gildii.
PROCEDURY/ADMINISTRACJA - Zmiana liczby członków w zarządzie z 6 na 7.
PROCEDURY/RADA - Niniejszy podpunkt precyzuje czym jest Rada w gildii.


Last edited by Tekea on Sat Oct 08, 2011 5:59 pm; edited 8 times in total
Tekea
Tekea
Third Job

Liczba postów : 1051
Join date : 2011-01-06
Skąd : Henesys

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum